Hoe de Nederlandse riolering in de loop der tijd is veranderd
Uncategorized

Hoe de Nederlandse riolering in de loop der tijd is veranderd

De geschiedenis van riolering in Nederland gaat terug tot de middeleeuwen. In die tijd werd het afvalwater van huizen en gebouwen afgevoerd via goten die langs de straten liepen. Deze goten waren echter niet afgedekt en daardoor ontstond er veel stankoverlast en verspreiding van ziektes.

In de 17e eeuw werden de eerste gemetselde riolen aangelegd in Nederland. Dit gebeurde vooral in de grote steden, zoals Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Deze riolen waren nog erg primitief en konden alleen het afvalwater van de huizen afvoeren. Regenwater werd nog steeds via de goten afgevoerd.

In de 19e eeuw werd de riolering verder ontwikkeld en verbeterd. Er werden nieuwe materialen gebruikt, zoals beton en gietijzer, en de riolen werden groter en dieper. Ook werd er meer aandacht besteed aan hygiëne en gezondheid, en werden de riolen aangesloten op waterzuiveringsinstallaties. Gezien het feit dat rioleringen steeds beter werden konden toch niet alle rioleringen worden vervangen. Met name oude huizen hadden hier mee te kampen en doordat ze vaak ook in het centrum liggen is het lastig deze zonder veel overlast te veroorzaken te vervangen. Met als gevolg dat veel huizen last hebben van rioleringen die verstopt raken. Zo spraken we een bedrijf gespecialiseerd in riool ontstoppen en zij geven dat veel grote en oude steden als Nijmegen en Breda hier last van hebben. Ze zijn vaak snel gegroeid en werd de aandacht verlegd naar de buitenwijken.

Investeren in goed herstel

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden veel riolen beschadigd, waardoor er grote problemen ontstonden met de afvoer van afvalwater. Na de oorlog werd er dan ook veel geïnvesteerd in de reconstructie en modernisering van de riolering.

In de jaren 60 en 70 werden er steeds meer rioleringsprojecten uitgevoerd in Nederland. Er werd bijvoorbeeld gewerkt aan de aanleg van gescheiden rioleringssystemen, waarbij het regenwater en afvalwater apart worden afgevoerd. Ook werd er meer aandacht besteed aan duurzaamheid en milieubescherming. Dat zie je ook aan de rioleringen van deze steden. Het ontstoppen riool Nijmegen is vaak een lastige klus, veel kabels, oude buizen en funderingen liggen er nog waardoor het haast onbegonnen werk is.

Tegenwoordig zijn er nog steeds veel ontwikkelingen gaande op het gebied van riolering. Er wordt bijvoorbeeld gewerkt aan nieuwe technieken voor waterzuivering en aan de aanleg van nieuwe rioleringsstelsels die beter zijn afgestemd op de groeiende bevolking en klimaatverandering.